Välkommen!

Bromstensgården är ett akut- och utredningshem i Spånga-Bromsten. Vi är väletablerade sedan vår verksamhetsstart 1992. Under åren har vi byggt upp en kunskap och en erfarenhet i personalgruppen.

Vi vill att tiden på Bromstensgården skall bli början till ett nytt och bättre liv.

Välkommen!

Marianne Wändahl-Leander

Verksamhetschef

marianne.wandahl-leander@stockholm.se