Välkommen till oss!

Bromstensgården är ett akut- och utredningshem i Spånga-Bromsten. Vi är väletablerade sedan vår verksamhetsstart 1992. Under åren har vi byggt upp en gedigen kunskap och erfarenhet i personalgruppen.

Vi vill att tiden på Bromstensgården skall bli början till ett nytt och bättre liv.

Elin Wahlsten, Enhetschef                                                                          elin.wahlsten@stockholm.se

Caroline Nilsson Bubb, bitr enhetschef                                    caroline.nilsson.bubb@stockholm.se