BBIC

Sedan år 2007 är BBIC (Barns behov i centrum) en permanent arbetsmodell. Utredningen följer rubrikerna i BBiC:s utredningstriangel med fokus på socialtjänstens specifika frågeställningar. Vi får i och med det en bild av barnets behov, föräldrarnas förmåga att tillgodose dessa samt de tillgångar och svagheter som finns i nätverk och miljö.