BBIC

Bromstensgården deltog i Socialstyrelsens projekt under sex år och är därför väl förtrogen med att göra utredningar utifrån BBIC triangel. Vid en utredning i enlighet med BBIC får vi en bild av barnets behov, föräldrarnas förmåga att tillgodose dessa och de tillgångar och svagheter som finns i nätverk och miljö.

 

Barns behov är uppdelade i sju livsområden såsom hälsa, utbildning, och beteendemässig utveckling, identitet, familj och sociala relationer, socialt uppträdande och att klara sig själv, som är framforskade och gäller alla barn oavsett kulturell bakgrund.

För att få veta hur barnets eget perspektiv på dessa livsområden ser ut används formulär som är anpassade efter barnets ålder. Dessa formulär är ett verktyg för samtal med barnen och innehåller frågor rörande dessa livsområden.